fbpx

MẶT BẰNG MÃ CĂN BLOCK Q

Quý khách hàng vui lòng xem mã thiết kế theo các lô tương ứng phía dưới đây là tìm thiết kế tương ứng phía bên dưới.

Ví dụ: Lô Q01-L35 sẽ có thiết kế là M4-1a

MENU XEM NHANH

Quý khách có thể tải file chi tiết từng mẫu biệt thự bên dưới. Hoặc để tải trọn bộ thiết kế, vui lòng liên hệ: 

Hotline: 091.6669.222

THIẾT KẾ BIỆT THỰ GÓC
MẪU G-2a

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
250 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
150 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
600 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ GÓC
MẪU G-3

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
250 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
150 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
600 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ GÓC
MẪU G-4

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
250 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
150 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
600 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ GÓC
MẪU G-14

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
250 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
150 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
600 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ GÓC
MẪU G-21

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
250 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
150 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
600 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ GÓC
MẪU G-21a

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
250 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
150 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
600 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ GÓC
MẪU G-26a

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
250 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
150 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
600 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ GÓC
MẪU G-27

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
250 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
150 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
600 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ GÓC
MẪU G-28

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
250 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
150 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
600 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ GÓC
MẪU G-29

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
250 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
150 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
600 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ GÓC
MẪU G-30

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
250 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
150 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
600 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ GÓC
MẪU G-37

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
250 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
150 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
600 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ
MẪU M2-1

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
150 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
90 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
350 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ
MẪU M2-1a

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
150 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
90 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
350 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ
MẪU M2-2

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
150 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
90 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
350 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ
MẪU M2-2a

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
150 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
90 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
350 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ
MẪU M3-1

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
150 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
90 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
350 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ
MẪU M3-1a

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
150 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
90 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
350 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ
MẪU M3-2

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
150 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
90 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
350 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ
MẪU M3-2a

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
150 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
90 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
350 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ
MẪU M4-1

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
150 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
90 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
350 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ
MẪU M4-1a

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
150 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
90 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
350 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ
MẪU M4-2

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
150 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
90 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
350 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

THIẾT KẾ BIỆT THỰ
MẪU M4-2a

DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT
150 m2
DIỆN TÍCH XD TẦNG 1
90 m2
TỔNG DIỆN TÍCH XD
350 m2
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
50 %

TẢI THÔNG TIN DỰ ÁN SOLASTA MANSIONS

Thông tin quý khách sẽ nhận được:

  1. File Brochure giới thiệu chi tiết dự án
  2. File Tổng mặt bằng
  3. Bảng hàng/quỹ căn cập nhật 24/7
  4. Chính sách bán hàng mới nhất.

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN SOLASTA MANSION

Quý khách sẽ nhận trọn bộ tài liệu qua Zalo & bảng hàng, chính sách mới nhất

* Thông tin sẽ được chúng tôi bảo mật

G

091 6669 222